Veiligheidscoördinatie

Wanneer is veiligheidscoördinatie verplicht?

U als particulier of onderneming moet een veiligheidscoördinator aanstellen wanneer op uw bouwwerk minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens aan het werk zijn. Dit kan zowel tijdens de ontwerpfase als tijdens de bouwwerken zelf.

De aard, omvang, oppervlakte, risicograad of kostprijs van de werken speelt hier dus geen rol!


Wat doet de veiligheidscoördinator?

Een veiligheidscoördinator werkt in drie stappen:

1/ Tijdens de ontwerpfase, dus vooraleer de werken van start zijn gegaan, maakt de coördinator een gezondheids- en veiligheidsplan op.

2/ Tijdens de werken gaat de veiligheidscoördinator regelmatig naar de werf en controleert de veiligheid op de werkvloer. Het verslag van deze bezoeken en wie wat heeft uitgevoerd, houdt hij bij in een coördinatiedagboek.

3/ Na de werken ontvangt de bouwheer een postinterventiedossier. Dit document bevat alle maatregelen die genomen moeten worden bij latere onderhouds- of verbouwingswerken. U beschikt over alle technische fiches van de gebruikte materialen en over alle foto's die op de werf werden genomen.

Neem hier contact met ons op en bekom vrijblijvend uw offerte of meer informatie.