BEN = Bijna Energie Neutraal

Ik denk dus ik BEN

Vanaf 2021 moet het E-peil van elke nieuwe of herbouwde woning voldoen aan het BEN-niveau.

Concreet houdt dit in dat een BEN-woning een E-peil heeft dat lager of gelijk is aan E30.

Daarnaast zijn er ook Umax-normen. Deze normen hebben betrekking op de thermische isolatie van uw gebouw.
De volledige lijst met voorwaarden kan u hier bekijken.

Al gehoord van een K-peil? Ook dat heeft betrekking op de thermische isolatie. Een BEN-eenheid moet een K-peil hebben dat lager is of gelijk aan K40.

Een BEN-wooneenheid heeft een netto-energiebehoefte die kleiner is of gelijk aan 70kWh/m².

Ook het risico op oververhitting is er beperkt.

Uiteraard is een BEN-woning voorzien van de juiste ventilatievoorzieningen en beschikt het pand over een of meerdere hernieuwbare energiesystemen.

Het klinkt allemaal technisch als u het zo leest, maar deze huizen van de toekomst zijn dit niet en bieden u vele voordelen.

Laat ons dit even toelichten in een gesprek, veel voordelen zullen vlug duidelijk worden.

Voordelen die we u graag toelichten bij een bezoek aan onze eigen Bijna EnergieNeutrale (BEN) woning.
Zo kan u aan den lijve ondervinden hoe het leven in zo'n woning aanvoelt en wat ze voor u kan betekenen!


Maak hier uw afspraak, wij staan u graag met raad en daad bij!